Kur šķirot?

Pāriet uz galveno saturu

Šķirošanas vietu karte

  • Šķirošanas punkts
  • Šķirošanas laukums

Vieglā iepakojuma un stikla iepakojumu izvešana ir bez maksas, visbiežāk konteineri ir pie dzīvojamām mājām. Ja konteinera nav, lūgums sazināties ar savu atkritumu apsaimniekotāju.

Ko šķirot

  • Spuldzes
  • Tekstils
  • Lielgabarīta atkritumi
  • Riepas
  • Baterijas
  • Elektropreces

Kur šķirot

  • Šķirošanas vietas
  • Šķirošanas laukumi

Atkritumu savākšana

Šķiroto atkritumu konteineru apsaimniekošanu nodrošina atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kas šķiroto atkritumu konteinerus iztukšo atsevišķi no sadzīves atkritumu konteineriem.

Vienā mašīnā netiek vākts stikla iepakojums kopā ar kartona un plastmasas iepakojumu, jo stikla lauskas var iedurties kartonā un plastmasā, ko nošķirot vairs nav iespējams. Tāpēc atsevišķi tiek tukšoti sadzīves atkritumu, plastmasas un kartona, kā arī stikla konteineri.

Nereti kopā tiek vākts kartona un plastmasas iepakojuma konteineru saturs, jo tas ir ekoloģiski un ekonomiski izdevīgi. Šos materiālus pa veidiem sašķiro uz šķirošanas līnijām.

Ja izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros ir samests liels sadzīves atkritumu daudzums, to saturs var tikt savākts vienā mašīnā un konteinera saturs nonāk atkritumu poligonā.

Ja piemājas šķiroto atkritumu konteineru saturs nepamatoti tiek savākts kopā ar sadzīves atkritumiem, aicinām sazināties ar savu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, lai informētu par konkrēto gadījumu un noskaidrotu, kādi tam bijuši iemesli.