Kāpēc šķirot?

Pāriet uz galveno saturu

Iepakojuma dzīves cikls un tava loma tajā

  • 1Iepakojuma materiāla ražošana

  • 2Preču un produktu iepakošana

  • 3Pirkums un izlietošana

  • 4Šķirošana

  • 5Šķiroto atkritumu savākšana

  • 6Šķiroto atkritumu pāršķirošana

  • 7Pārstāde – izejmateriāla ražošana


Šķirošanas nozīme

Vai esi domājis, ko atstāsi, aiz sevis bērniem, un nākamajām paaudzēm? Tīru, sakoptu vidi, vai dzīvi starp atkritumu kaudzēm? Katrs Latvijas iedzīvotājs vidēji gadā saražo vairāk kā 400 kilogramus atkritumu, kuri lielākoties uz visiem laikiem tiek apglabāti atkritumu poligonos, taču atkritumu poligonu resursi katru gadu samazinās.

Veids, kā samazināt radušos sadzīves atkritumus ir to pareiza šķirošana. Atkritumu šķirošanas rezultātā tiek veicināta izejvielu otrreizējā pārstrādē, būtiski samazināta negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi, kā arī taupīti mūsu dabas resursi.

Diemžēl.

Paldies par spēli!
Atbildēji pareizi uz: 0 / 3

Atkritumu pārstrāde

Atkritumu pārstrāde

Savs dzīves cikls ir ne vien cilvēkiem un citiem dzīviem organismiem, bet arī otrreiz pārstrādājamiem materiāliem – PET pudelēm, stikla pudelēm un burkām, papīram un kartonam, elektroiekārtām, baterijām, tekstilam un citiem cilvēku radītiem atkritumiem.