Kā šķirot?

Pāriet uz galveno saturu
  • Papīra, plastmasas, metāla iepakojums
  • Stikla iepakojums
  • Baterijas un elektrotehnika
  • Tekstils
  • Nolietotās riepas
  • Bioloģiskie atkritumi
  • Lielgabarīta atkritumi
  • Būvgruži
  • Eļļas un eļlas filtri
  • Medicīnas atkritumi
  • Spuldzes
  • Izsmēķi

Papīra, plastmasas, metāla iepakojums

  • ATCERIES – vienreizlietojamie trauki NAV iepakojums. To vieta ir sadzīves atkritumos.
  • Jebkurš slapjš vai netīrs iepakojums, kā arī neatbilstošs saturs pie šķirotajiem atkritumiem pielīdzināms nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, par ko Pasūtītājam var tikt izrakstīts rēķins, piemērojot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
  • Visiem iepakojumiem jābūt bez ēdienu pārpalikumiem – nepieciešamības gadījumā viegli paskalotiem.
  • Pirms izmet – saplacini.
  • Etiķetes un korķīšus drīkst atstāt uz iepakojuma.
  • Šķiroto iepakojumu drīkst izmest caurspīdīgā vai atvērtā maisiņā, vai arī bez maisiņa

Vai šķirot ir viegli?

Izvēlies kategoriju


Tikai daži soļi līdz šķirošanas konteineriem tavā dzīvesvietas tuvumā

Visiem brīvi pieejami šķirošanas konteineri atrodas arī pie veikaliem, tirdzniecības centriem un citās publiskās vietās – šķirotos atkritumus vari mest jebkurā šķirošanas konteinerā bez maksas.