Latvijas Zaļā punkta preču zīme

Pāriet uz galveno saturu

Iepakojuma standarts Eiropas savienībā

Zaļais punkts ir aizsargāta, starptautiski reģistrēta un pasaulē visvairāk lietotā preču zīme. Statistikas dati liecina, ka tikai Eiropas Savienības valstīs vien katru gadu ar Zaļā punkta zīmi tiek marķēts vairāk nekā 640 miljardu iepakojuma vienību, jo tas ir gandrīz obligāts nosacījums produkta konkurētspējai.

Zaļā punkta preču zīmes lietojums uz Latvijā iegādātas preces iepakojuma ir apliecinājums, ka tās ražotājs vai importētājs ir samaksājis valsts apstiprinātai ražotāju atbildības sistēmai (Latvijas Zaļais punkts) par izlietotā iepakojuma savākšanu un pārstrādi Latvijā.

Latvijas teritorijā šīs preču zīmes lietošanas tiesības pieder SIA “Latvijas Zaļais punkts”, kas ir noslēgusi uzņēmuma licences līgumu a PRO Europe organizāciju. PRO Europe apvieno 33 nacionālās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas, kuras lieto Zaļā punkta preču zīmi.

Zaļā punkta preču zīme ir juridiski aizsargāta, un SIA “Latvijas Zaļais punkts” ir šīs zīmes sublicences īpašnieks Latvijas teritorijā. Zaļā punkta zīmi uz iepakojuma drīkst lietot tikai uzņēmumi, kas noslēguši līgumu ar Latvijas Zaļo punktu par iepakojuma apsaimniekošanu.


Zaļais punkts pasaulē

Latvijas Zaļais punkts ir Eiropas Zaļo punktu apvienības PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.) biedrs. PRO Europe apvieno 33 valstu iepakojumu apsaimniekošanas sistēmas, kas veic preču zīmes “Zaļais punkts” licences tiesību piešķiršana, uzturot to kā vienotu Eiropas preču zīmi.

PRO Europe nodrošina pieredzes un informācijas apmaiņu starp dalīborganizācijām, to interešu lobēšanu un pārstāvību Eiropas Savienības institūcijās.

Ik gadu Latvijas Zaļais punkts piedalās PRO Europe organizētajos pasākumos un semināros, lai dalītos pieredzē par atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes jautājumiem Latvijā, diskutē par nozares problēmām un risinājumiem, uzklausa pozitīvo pieredzi un priekšlikumus no citu valstu dalīborganizācijām.

Ar PRO Europe dalību rīkotajās konferencēs starptautiskie uzņēmumi dalās pieredzē, kā tiek īstenotas Eiropas Savienības direktīvu normas – samazināts iepakojuma svars uz vienu vienību vai izmantots iepakojums, kas ir pārstrādājams vai kompostējams. Labie piemēri tiek nodoti dalīborganizāciju sadarbības partneriem un klientiem.

Savukārt Latvijas Zaļais punkts rīko ikgadējos un ceturkšņa seminārus esošajiem un jaunajiem klientiem, kur sadarbības partneri tiek informēti par aktualitātēm nozarē vietējā tirgū un pasaulē, par plānotajām izmaiņām Eiropas Savienības direktīvās un Latvijas Zaļā punkta plāniem.

Latvijas Zaļais punkts saviem klientiem sniedz konsultācijas par citu valstu pieredzi un likumdošanas prasībām atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī palīdz noslēgt līgumu ar citas valsts Zaļo punktu.


Preču zīmes logo

Zaļā punkta preču zīme lietojama atbilstoši tās lietošanas noteikumiem.