Par mums

Saistošie Noteikumi

Informācija atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumu nr.480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 3.4.1 punktam

AS “Latvijas Zaļais punkts” akcionāri ir:

 

 • SIA “Eco Baltia”, reģistrācijas nr. 40103435432, 

 

 Uz 01.01.2021. 2472 dabas resursu nodokļa maksātāji ir noslēguši līgumu ar AS “Latvijas Zaļais punkts”  par piedalīšanos izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmā.

 

Maksas tarifi līgumpartneriem par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu no 01.01.2022. ir sekojoši:

 

Nr.

Iepakojuma materiāla veids

Tarifi no 01.01.2022. EUR/kg (jāpievieno PVN)

1.

No stikla izejmateriāliem

0,098

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem:

 

2.1.

Plastmasas (polimēru) masas izejmateriāliem, tai skaitā polietilēnteraftalāta (PET),

0,178

2.2.

polistirola masas,*

0,178

2.3

Polistirola putuplasta,*

0,178

2.4.

Plastmasas (polimēru) putuplasta,*

0,178

2.5.

bioplastmasas**

0,178

3.

No metāla izejmateriāliem

0,071

4.

No papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem, izņemot bioplastmasu

0,043

5.

No koksnes izejmateriāliem

0,021

6.

No kompozīta kartona izejmateriāliem***

0,043

 

AS “Latvijas Zaļais punkts” komersantu, kuri sagatavo atkārtotai izmantošanai, reģenerē vai pārstrādā izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus, atlasē piemēro Kvalitātes Rokasgrāmatā (kvalitātes sistēma ieviesta un sertificēta atbilstoši ISO 9001 un 14000 standartiem) noteiktās atlases procedūras, darījumu partneru pārbaudes  procedūru, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontroles procedūru, ciktāl tā piemērojama saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

 

Galvenie partneru pārbaudes kritēriji ir sekojoši:

 

 • vai darījuma partneris ir reģistrēts Komercreģistrā,
 • nav maksātnespējīgs,
 • neatrodas likvidācijas procesā,
 • tam nav būtiski nodokļu parādi vai apturēta saimnieciskā darbība,
 • tas ir ieguvis nepieciešamās piesārņojošo darbību, atkritumu apsaimniekošanas vai citas nepieciešamās atļaujas un licences,
 • vai ir iesniegts aktuāls finanšu nodrošinājums,
 • vai partneris veic aktīvu saimniecisko darbību, izpilda maksājumu saistības,
 • vai tam ir nepieciešamie personāla un materiālie resursi, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātē,
 • ar kādiem partneriem tas sadarbojas,
 • kāda bijusi iepriekšējā sadarbība,
 • vai varēs nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un citu saistību izpildi u.tml.

 

Pārbaude tiek veikta, gan analizējot publiski pieejamo informāciju, gan nepieciešamības gadījumā vēršoties pie paša partnera.

Lietojot zalais.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Sīkdatņu politiku.