Kas mēs esam

Pāriet uz galveno saturu

Mūsu mantojums 20 gadu laikā

Latvijas Zaļā punkta darbības principi

Latvijas Zaļais punkts organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču pārstrādi uzņēmumu vietā saskaņā ar Valsts Vides dienesta apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu.

SIA „Latvijas Zaļais punkts” ir dibināts 2000.gada 11.janvārī un ir pieredzes bagātākā ražotāju atbildības organizācija. Latvijas Zaļais punkts kopš darbības pirmsākumiem rūpējas par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu. Kopš 2006.gada Latvijas Zaļais punkts ir atbildīgs arī par nolietoto elektropreču un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu.

Mēs labi apzināmies, ka atkritumi neizbēgami radīsies vienmēr, taču mūsu mērķis ir atkritumus pārvērst vērtībās, nevis noglabāt tos poligonos. Mēs esam par Latviju bez atkritumu poligoniem. Mēs esam par Latviju, kurā atkritumi tiek sašķiroti, pārstrādāti un tiem tiek atrasta jauna vērtība.

Mēs esam pārliecināti, ka, atbildīga un gudra resursu izmantošana, palīdz ietaupīt gan uzņēmumiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Tērēt mazāk nenozīmē stagnāciju, bet tieši otrādi – attīstību un augstāku dzīves kvalitāti. Mēs esam par gudrību, atbildību un attīstību.

Latvijas Zaļā punkta vērtības

Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

Latvijas Zaļā punkta uzdevums ir sasniegt Eiropas Savienības direktīvas noteiktās reģenerācijas normas izpildi, īstenojot:

Latvijas Zaļais punkts valstij palīdz izpildīt saistības par atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi ar Starptautisko standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām atbilstošas integrētās vadības sistēmas palīdzību.

*Eco Baltia uzņēmumi ir sociāli atbildīgu uzņēmumu grupa, kas savā darbībā ievēro labas pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus, kā arī pilnveido iekšējos procesus šajā jomā. Sekmējot vides aizsardzību un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības prakses ievērošanu, ir izstrādāti grupas uzņēmumu sadarbības partnera darbības pamatprincipi (Kodekss), kuri savā darbībā jāievēro Eco Baltia sadarbības partnerim, tā darbiniekiem un apakšuzņēmējam.