Uzņēmumiem

Energoaudits

Latvijas Zaļais punkts piedāvā uzņēmumiem veikt energoauditu un energoplānu izstrādi.

Papildus iespējams veikt energosertifikāciju publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu namos un energoauditus siltumapgādes sistēmām. Profesionāli darbinieki veiks konsultācijas un apmācības par energoefektivitāti, atjaunojamajiem resursiem, siltumapgādes sistēmām, kā arī energopārvaldības un vides pārvaldības sistēmām.

Energoauditi uzņēmumiem

Energoefektivitātes likums nosaka Lielajiem uzņēmumiem  un Lielajiem elektroenerģijas patērētājiem  veikt energoauditu vai ieviest energopārvaldības vai papildināt  vides pārvaldības sistēmu (atbilstoši ISO 50001 vai ISO 14001).

Latvijas Zaļais punkts piedāvā palīdzēt uzņēmumiem izpildīt energoefektivitātes likuma prasības, izstrādājot energoplānus un palīdzot ieviest kādu no pārvaldības sistēmām.

Energoplānā pamatā ir uzņēmuma enerģijas bilance, kur tiek apskatīta ienākošā enerģija un sadalīta galvenajos enerģijas patērētājos. Energoplāna rezultātā tiek identificēti energoefektivitātes pasākumi un noteikts enerģijas un izmaksu ietaupījums. 

Vides pārvaldība

Vides pārvaldība ir vispārēja uzņēmuma stratēģija vides jautājumos. Tā nepārtraukta vides izpildījuma uzlabošana un piesārņojuma novēršana. Pārvaldības sistēma ietver sākotnējo vides aspektu novērtējumu uzņēmumā un mērķu definēšanu ietekmes uz vidi samazināšanai, kā arī procedūru izstrādi mērķu sasniegšanai.

Latvijas Zaļais punkts piedāvā izstrādāt vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām.

Energopārvaldība

Energopārvaldība ir sistēmātisks enerģijas patēriņa samazināšanas process, kas ietver energoplānu un kurā tiek definēti mērķi enerģijas patēriņa samazināšanai, kā arī procedūras mērķu sasniegšanai.

Latvijas Zaļais punkts piedāvā izstrādāt energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. 

Ēku energoaudits un energosertifikāts

Ēku energoauditi tiek izstrādāti saskaņā ar Ēkas energoefektvitātes aprēķina metodi  un saistītajiem noteikumiem. Energoauditā tiek apskatīts ēkas vēsturiskais enerģijas patēriņš un identificēti energoefektivitātes pasākumi. Izstrādājot ēkas energoauditu tiek izdots ēkas energosertifikāts, kurā vienkāršoti iespējams novērtēt ēkas energoefektvitāti.

Sabīne Elvīra Rožicka

Sabīne Elvīra Rožicka

Sertificēta energoauditore

+371 26 843 589

Lietojot zalais.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma un sīkdatņu politiku