Par 30 tonnām mazāk kaitīgu vielu vidē: noslēgusies motoreļļas savākšanas kampaņa

Atpakaļ
Dalīties
Pāriet uz galveno saturu

Lai vērstu uzmanību uz autoservisos radīto bīstamo atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu, Latvijas Zaļā punkta, “Eko Osta” un citu partneru kopīgi īstenotās kampaņas “Nodod motoreļļu, nevis planētu!” laikā visā Latvijā teju mēneša garumā tika nodrošināta izlietoto motoreļļu bezmaksas savākšana. Kampaņas gaitā savāktas 30 tonnu izlietotās motoreļļas no auto servisiem, lauku saimniecībām, rūpnīcām un citiem, kam ikdienā tiek uzkrātas šīs vielas.

Latvijas tirgū ik gadu nonāk aptuveni 15 000 tonnu (pēc pēdējiem datiem 2021. gadā – 15 287 tonnas*) dažāda veida smēreļļu, t. sk.  arī motoreļļas, kas ir viens no autoservisos visbiežāk radītajiem bīstamajiem atkritumiem, kam nepieciešama speciāla apsaimniekošana. No tirgū laistā apjoma teju 10 000 tonnu šo vielu “aizplūst garām” pareizai apsaimniekošanai, radot vides piesārņojuma draudus.

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis: “Kampaņas laikā vērsāmies pie galvenajiem smērreļļu atkritumu radītājiem – autoservisiem, aicinot pieteikt izlietoto smērreļļu bezmaksas savākšanu. Lielākais izvestās smērreļļas apjoms kampaņā bija aptuveni 4000 litri no juridiskas personas un apmēram 1400 litri no fiziskas personas. Tas parāda, ka servisos un citviet, kur rodas dažāda veida transportos izmantotās eļļas, rodas iespaidīgi apjomi. Lai arī uz kopējā fona 30 tonnas nav ļoti liels apjoms, viens no kampaņas būtiskākajiem mērķiem bija arī atkritumu radītāju informētības veicināšana par to, kādu ietekmi uz vidi atstāj nepareizi apsaimniekota smērreļļa un kas ar to būtu jādara.”

Normatīvajos aktos ir stingri noteiktas prasības pareizai bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, tomēr Latvijas Zaļā punkta pieredze un arī dati rāda, ka šīs prasības ne vienmēr tiek godprātīgi ievērotas, nereti – pašu atkritumu radītāju bezatbildības dēļ. Viens no lielākajiem riskiem ir pretlikumīga šo smēreļļu dedzināšana, kas kļūst īpaši aktuāla līdz ar straujām energoresursu cenu svārstībām, liekot taupīt un meklēt alternatīvus veidus, kā iegūt siltumenerģiju. Taču Latvijas Zaļais punkts aicina apkurē neizmantot bīstamos atkritumus vai citus ķīmiskas vielas saturošus materiālus, jo tas var būtiski ietekmēt ne vien  dabas piesārņojumu, bet arī atstāt negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību.

“Autoservisos nomainītās izlietotās smēreļļas bieži vien nonāk nevis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, bet tiek patvaļīgi sadedzinātas to rašanās vietās telpu apsildīšanai vai notirgotas melnajā tirgū citiem interesentiem kā kurināmais. Vēl šobrīd sludinājumu portālos atrodami piedāvājumi, kur izstrādātās eļļas tiek pirktas vai pārdotas kā kurināmais. Taču tie ir bīstamie atkritumi, kuri, sadedzināti nespecializētajās krāsnīs, rada būtiskus kaitējumus videi un cilvēku veselībai,” atgādina Kaspars Zakulis.

Latvijas Zaļais punkts vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka jebkāda veida sadzīves vai bīstamo atkritumu dedzināšana ir aizliegta. To var darīt tikai specializētās krāsnīs, saņemot atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju, kas pārliecinās un apliecina, ka izmantotās iekārtas atbilst vides aizsardzības prasībām. Par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dedzināšanu, var tikt piemērots naudas sods, tomēr daudz vairāk nekā no soda būtu jābaidās no bezatbildīgas rīcības sekām uz vidi , kā arī augstajiem ugunsdrošības riskiem.

Latvijas Zaļais punkts kopā ar “Eko Osta” un kampaņas atbalstītājiem – biedrību “Auto asociācija” un SIA “Albert Berner” – atgādina, ka bīstamie atkritumi jau to rašanās vietās jāapsaimnieko atbildīgi: jāuzglabā tikai izturīgos un drošos konteineros un pēc tam jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta speciāla atļauja. Daļa bīstamo atkritumu ir viegli uzliesmojoši un rada paaugstinātu ugunsbīstamību. Sadedzinot motoreļļas, atmosfērā nonāk virkne kaitīgo vielu, piemēram, hlors, broms, naftas produkti, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži un citi ķīmiskie savienojumi.

 

* Ražotāju atbildības sistēmu sniegtā informācija par atkritumu apsaimniekošanu 2021. gadā (https://www.vvd.gov.lv/lv/media/9981/download?attachment)