Latvijas Zaļais punkts ieguvis siltumnīcefektu izraisošo gāzu verifikācijas apliecinājumu un atbilstību ISO 14064-1:2018 standartam

Atpakaļ
Dalīties
Pāriet uz galveno saturu

Ražotāju atbildības organizācija Latvijas Zaļais punkts ieguvusi verifikācijas apliecinājumu atbilstoši ISO 14064-1:2018 standarta prasībām, kas apliecina, ka organizācija uzrauga un monitorē radīto siltumnīcefekta gāzu apjomu organizācijas procesu uzraudzībai un emisiju samazināšanai.

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis norāda, ka šobrīd klimatneitralitāte ir Eiropas Savienības viens no būtiskākajiem Zaļā kursa mērķiem: “Lai arī dzīvojam salīdzinoši mazā valstī, ir svarīgi rūpēties par tās vidi jau šodien. Mēs kā uzņēmums varam būt daļa no klimata mērķu izpildes – pēc iespējas kontrolēt un samazināt savas darbības laikā radīto vidi ietekmējošo CO2 izmešu apjomu. Ir nepareizi domāt, ka vide uz kādu no sabiedrības grupām neattiecas. Tāpēc, jo vairāk cilvēku, uzņēmumu, organizāciju sāks izvērtēt ikdienā sevis radīto negatīvo ietekmi uz vidi un tieksies to samazināt, jo tīrākā vidē varēsim dzīvot un svaigāku gaisu elpot.”

Verifikācijas mērķis ir gūt neatkarīgas institūcijas apliecinājumu, ka organizācijā ir korekti izstrādāta un ieviesta procedūra, kā arī tās atsekošanas sistēma siltumnīcefekta gāzu emisiju uzraudzībai un samazināšanai vai pat likvidēšanai atbilst ISO 14064-1:2018 standartam.

Lai Latvijas Zaļais punkts iegūtu verifikācijas apliecinājumu, tika izstrādāta siltumnīcefekta gāzu aprēķināšanas un verifikācijas vadības sistēmas rokasgrāmata, kuras mērķis bija noteikt un apkopot būtiskākos siltumnīcefekta gāzu emisiju avotus, noteikt kārtību, kādā tiek veikta datu apstrāde, kritēriju definēšana un kā tiek identificēta emisiju apskatāmā robeža, tāpat arī darbinieku pienākumi un atbildības.

Latvijas Zaļais punkts izstrādāja, ieviesa un dokumentēja siltumnīcefekta gāzu sistēmas mērķus un izvirzīja uzdevumus mērķu sasniegšanai, nosakot termiņu, kādā jāsasniedz vēlamais rezultāts. Kā viens no galvenajiem izvirzītajiem mērķiem – radīt mazāk nekā 6 tonnas CO2e mēnesī (neskaitot siltumenerģijas patēriņu jeb attiecinātu uz tikai ietekmējamo apjomu).

Uzņēmuma kopējais radītais siltumnīcefektu izraisošais gāzu apjoms 2021.gadā bija 247,48 tonnas CO2e.