Par mums

Mūsu darbības principi

Latvijas Zaļais punkts organizē izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču pārstrādi uzņēmumu vietā saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātu vairāku gadu darbības plānu.

AS „Latvijas Zaļais punkts” ir dibināts 2000.gada 11.janvārī un ir pieredzes bagātākā ražotāju atbildības organizācija. Latvijas Zaļais punkts kopš darbības pirmsākumiem rūpējas par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu. Kopš 2006.gada Latvijas Zaļais punkts ir atbildīgs arī par nolietoto elektropreču un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu. 

 

Efektīvas iepakojuma, nolietoto elektropreču un videi kaitīgu preču savākšanas sistēmas pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Latvijas Zaļā punkta darbības mērķis  

Latvijas Zaļais punkts sadarbojas ar Atkritumu apsaimniekošanas organizācijām (AAO) visā Latvijā, kas dod iespēju nodrošināt dalītās atkritumu vākšanas pieejamību visā valsts teritorijā un veicināt sabiedrības izglītošanu, iesaistot arī pilsētu un novadu pašvaldības.  

 

Vienota sabiedrība atbildīgai rīcībai pret vidi.

Latvijas Zaļā punkta vīzija 

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodrošina pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, iekārtojot un uzturot elektropreču un videi kaitīgo preču pieņemšanas laukumus. Latvijas Zaļai punkts finansiāli atbalsta otrreiz pārstrādājamo izejvielu savākšanu, kā arī iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā.  

 

Radīt ilgtermiņa risinājumus tīras vides saglabāšanai nākamajās paaudzēs

Latvijas Zaļā punkta misija   

Latvijas Zaļā punkta vērtības

 

  1. Vienota pakalpojuma pieejamība - klientiem nepieciešami pakalpojumi vienuviet - profesionāls personāls un vienkārša saziņa ar uzņēmumu.
  2. Stabils, profesionāls uzņēmums ar efektīvu pakalpojuma menedžmentu - uzņēmuma darbinieki ir savas jomas eksperti, ievērojot uzņēmējdarbības ētikas principus.
  3. Tīra un sakopta vide un sociālā atbildība - dabas resursu saprātīga izmantošana, atkritumu šķirošana ikdienā, nolietoto elektropreču un videi kaitīgo preču nodošana otrreizējai pārstrādei. Izglītojošo pasākumu organizēšana un atbalstīšana, ilgtspējīga attīstība. Kopējs labums visai sabiedrībai, atbildība par savas rīcības sekām.

 

Integrētās vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

 

Latvijas Zaļā punkta uzdevums ir sasniegt Eiropas Savienības direktīvas noteiktās reģenerācijas normas izpildi, īstenojot:

 

  • ražotāju brīvprātīgās atbildības principu ieviešanu izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā;
  • vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas procesu optimizāciju;
  • ilgtermiņa stratēģijas veidošanu izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerācijas programmu īstenošanā un iedzīvotāju izglītošanā resursu taupīgā izmantošanā.

 

Latvijas Zaļais punkts valstij palīdz izpildīt saistības par atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi ar Starptautisko standartu ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 prasībām atbilstošas integrētās vadības sistēmas palīdzību.